Algemene voorwaarden

Een beslissing of keuze, of wel het gevolg daarvan, gemaakt als gevolg van de hypnotherapie leidt niet tot aansprakelijkheid van de hypnotherapeut.

 

De hypnotherapie is geheel vrijwillig. De hypnotherapeut is verplicht zich te beperken tot een faciliterende rol.

De hypnotherapeut is aangesloten bij CAT - Collectief Alternatief Therapeuten. Ik val als CAT-therapeut onder GAT-Wkkgz klachtrecht en GAT-tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl

 
De hypnotherapeut zal nooit een diagnose stellen ten aanzien van een medische omstandigheid. De hypnotherapeut is hiertoe niet bevoegd, tenzij hiervoor geaccrediteerd door een officiële medische instantie of door een overheid.

 

De hypnotherapeut kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig nadeel of schade, in welke vorm dan ook, die ontstaat of het gevolg is van de deelname aan de hypnotherapie dan wel het tijdens de hypnotherapie gebruiken en toepassen van hypnose technieken, oefeningen en materialen.

De hypnotherapeut kan ook niet aansprakelijk gesteld worden als de behandeling niet aanslaat. Hierop geld geen recht van restitutie.

 

De hypnotherapeut heeft het zelfstandige recht om de hypnotherapie op ieder moment te onderbreken of te beëindigen. De hypnotherapeut en de cliënt zijn in voorkomende situatie verplicht een aanvullende afspraak te maken met betrekking tot openstaand(e) kosten en honorarium.

 

Alle informatie, in de meest ruime zin van het woord, in relatie tot de hypnotherapie, die is gedeeld is persoonlijk en vertrouwelijk. Deze informatie mag niet met derden worden gedeeld dan wel worden verkocht, geveild of anderszins commercieel worden geëxploiteerd. De cliënt reserveert alle rechten en weren indien de hypnotherapeut dienaangaande strijdig, onjuist of onvolledig handelt.

 

De hypnotherapeut geeft nooit een medisch advies, in welke vorm dan ook, en is hiertoe niet bevoegd, tenzij de hypnotherapeut beschikt over de noodzakelijke geldige kwalificaties.

 

De hypnotherapeut garandeert op nooit en op geen enkele wijze het resultaat van de hypnotherapie. Als gevolg hiervan kan de hypnotherapeut niet aansprakelijk worden gesteld voor het naar de opvatting van de cliënt niet of niet geheel behalen van de doelstelling van de hypnotherapie.

Wanneer de sessie is afgerond zal cliënt  weer naar huis gaan wanneer cliënt zich weer goed en alert voelt.  Door de ontspannen staat van hypnose is het raadzaam om jezelf even de tijd te geven. Als cliënt nog even tijd nodig heeft dan krijgt cliënt daar de tijd voor, cliënt dient hierover wel eerlijk en transparant te zijn. Dit geldt ook voor online sessies, de verbinding wordt verbroken wanneer cliënt zich goed en alert voelt. Verder adviseer ik om gedurende de dag geen inspannende dingen te doen. 

Bij elke sessie zowel online als live, geldt betaling vooraf middels een betaallink voor aanvang of middels een factuur.

Afspraken kunnen 24 uur voorafgaand aan de sessie kosteloos worden geannuleerd.
Bij annuleren op de dag van afspraak of niet komen opdagen wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

Mocht het zo zijn dat tijdens de online sessie de internetverbinding wordt afgebroken, dan wordt de sessie op een ander moment vervolgd.
Indien cliënt ervoor kiest de sessie niet af te maken, dan krijgt cliënt niet zijn/haar geld terug. 

 

De hypnotherapeut is verplicht van elke cliënt een beveiligd, persoonlijk cliëntdossier aan te houden. In het cliëntdossier wordt gearchiveerd: (1) intake formulier (2) factu(u)r(en) (3) gegevens over de uitgevoerde sessies. Soms kan het zijn dat in het dossier gegevens wordt opgenomen die voor je begeleiding noodzakelijk zijn die ik, uitsluitend na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener. 
Indien cliënt geen toestemming geeft voor persoonsgegevens dan kan er geen dossier worden opgebouwd en kunnen er geen sessies worden gegeven. 


Door het aanstellen van de hypnotherapeut en het versturen van intakeformulier aanvaardt de cliënt de algemene voorwaarden van de hypnotherapeut en de voorwaarden hypnotherapie, verklaart de cliënt deze voorwaarden te begrijpen en te hebben ontvangen en vrijwaart de cliënt de hypnotherapeut voor iedere aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, zoals bedoeld en beschreven in deze voorwaarden.

 

Uitsluitend Nederlands recht is op deze voorwaarden van toepassing.